Podno grijanje

Podno grijanje pruža ugodnost kao ni jedan drugi sistem grijanja. Moguće ga je postaviti u bilo koju građevinu s bilo kojom namjenom. Kod podnog grijanja direktno se zagrijava pod, a zbog prijenosa topline zagrijavaju se direktno i zidovi i strop.

Polimerne cijevi polažu se na pod prostorije u specijalni beton koji je postavljen na međukatnoj konstrukciji, ali je odvojen toplinskom izolacijom od međukatne konstrukcije.

Cijevi se mogu položiti u zmijoliki (viša temperatura poda u blizini zidova), spiralni (jednaka temperatura na cijeloj podnoj površini) ili kombinirani sistem.

Kombinirani sistem postavljanja cijevi je najbolji način zagrijavanja prostorija jer se na rubnim dijelovima prostrije postavlja zmijoliki sistem, a u središtu prostorije spiralni sistem. S kombiniranim sistemom podnog grijanja mogu se zagrijati sve vrste prostorija.

Podno grijanje omogućuje da u prostoriji imate 1-2°C nižu temperaturu bez da osjetite razliku, jer se temperatura direktno prenosi na stopala i pruža ugodnost za cijelo tijelo. Snižavanjem temperature za 1°C možete doći do znatnih ušteda.

Druga prednost je što zbog male temperaturne razlike nema podizanja prašine kao kod sistema s radijatorima.